چرا نام این آموزشگاه را لقمان حکیم گذاشتیم ؟


آماده سازی مدرسه

ای نام تو بهترین سر آغاز                  بی نام تو نامه کی کنم باز

چرا نام این آموزشگاه را لقمان حکیم گذاشتیم ؟

شاید باورش برایتان مشکل باشد اما نام لقمان را خداوند انتخاب کرد .! چگونه در سال 1372 وقتی با تاسیس مدرسه موافقت شد طبق قانون باید سه نام را برای مدرسه به ترتیب اولویت به اداره کل می دادیم تا یکی از آنها مورد موافقت قرار گیرد.

najafi mohammad ali

من در ذهن خودم نام پروفسور هشترودی را که از مفاخر علمی ایران است برگزیده بودم.

اما انتخاب را به خداوند واگذار کردم . پس از نیت و دعا یک کتاب فرهنگ را گشودم ، نام لقمان آمد و اینگونه خداوند نام لقمان را برگزید.

لقمان نام سی و یک امین سوره قرآن مجید است، بیشتر از هر سوره ای نکات تربیتی و اخلاقی دارد. در آن از روش های مختلف تربیت مثل تربیت با داستان گویی ف تربیت با ذکر مثل ، تربیت با نصیحت ، تربیت با تدبر در پدیده های طبیعت و آیات الهی ف تدبر در نعمت های الهی و تربیت با بشارت ، و انزار استفاده شده است .

در آیه 11 این سوره به حکمت ،مقام و جایگاه آن در نزد خداوند و اعطای حکمت به لقمان اشاره شده که به پاس عطا کردن حکمت باید شکرگزار خداوند باشد و لذادانش آموزان لقمان حکیم باید حکیمانه فکر ، تدبر و عمل نمایند.

لذا نام لقمان حکیم یک پشتوانه مذهبی ، تربیتی و اخلاقی دارد.لقمان یک چهره جهانی است . در یونان داستان های حکیمانه او را به عنوان افسانه های ازوپ می شناسند.

انتخاب این نام برای ما یادآور یک مسئولیت بزرگ تربیتی و آموزشی است . یادآور یک انتخاب و نظارت الهی است .یادآور رسالت عطیمی است که با عشق ، صداقت ، کاردانی و مسئولیت پذیری زمینه رشد ، تعالی و عروج دانش آموزان را برای فردایی بهتر فراهم آوریم .

دانش اموزان ما باید دانشمندان کوچکی باشند ، رشد یافته ، مسئولیت پذیر دارای قدرت برخورد باچالش های آینده ، دارای مهارت های مختلف اجتماعی و زندگی ، یک شهروند خوب ، یک انسان سالم از نظر روحی و شخصیتی ، هویت یافته ، درسخوان ، متکی به خود ، دارای عزت نفس ، انعطاف پذیر و دارای آرمان و هدفمند.

لقمان حکیم یک خانواده است برای ساختن فردایی بهتر و جامعه ای کارامد تر ،

داستان های موفقیت دانش آموزان از اینجا آغاز می شود

 

Related Articles