تلفن : 37773312-031  ایمیل : info@loghmanhakim.com

98 majazi

پوكی استخوان به جوانان ایرانی رسید

80 درصد ایرانیان كمبود ویتامین D دارند.
آلودگی هوا مانع جذب ویتامین D می‌شود.
راه اصلی تامین ویتامین D نور آفتاب است كه پس از تابش آفتاب به پوست و در زیرپوست به ویتامین D تبدیل می‌شود اما آلودگی هوا مانع این كار می‌شود.
شیوع كمبود ویتامین D حتی در استانهای گرم
افزایش پوكی استخوان و پاپرانتزی‌ها در ایران
كمبود ویتامین D موجب اختلال در جذب كلسیم می‌شود.
كمبود ویتامین D، عامل گسترش سرطان
تشدید كمبود ویتامین D با افزایش مصرف فست فودها
عزیزم حتماً ویتامینD3 استفاده کن