تلفن : 37773312-031  ایمیل : info@loghmanhakim.com

❌ تلوزیون

❌ خانه نشینی

❌ ساعات کاری اضافه

❌ عدم رسیدگی به وضع ظاهری

❌ بی توجهی به کلام هم

❌ حسادت مفرط

❌ نگاه منفی به خانواده همسر

❌ نبود برنامه ریزی

❌ قهر و سکوت طولانی

❌ نداشتن فضای شخصی و خصوصی

❌ استفاده بیش از ضرورت از موبایل

❌ اهمیت و زمان بیشتر به بقیه در مقایسه با همسر