تلفن : 37773312-031  ایمیل : info@loghmanhakim.com

سال 1970 دربحبوحه دوران جنگ سرد خبرنگاری از فیدل کاسترو پرسید آیا روزی را می بینه که کوبا دوباره با آمریکا روابط سیاسی داشته باشه
کاسترو در پاسخ _وبرای اینکه نشان بده این رابطه غیر ممکنه وهرگز برقرار نمیشه _با طنزبه خبر نگار گفت بله هر وقت یه سیاه پوست ریس جمهور آمریکا شد و واتیکان یک پاپ را از آمریکای لاتین انتخاب کنه ما می توانیم رابطه سیاسی داشته باشیم!

مثل اینکه روزگار شوخ طبع تر از فیدل کاسترو ست