تلفن : 37773312-031  ایمیل : info@loghmanhakim.com

98 majazi

سال 1970 دربحبوحه دوران جنگ سرد خبرنگاری از فیدل کاسترو پرسید آیا روزی را می بینه که کوبا دوباره با آمریکا روابط سیاسی داشته باشه
کاسترو در پاسخ _وبرای اینکه نشان بده این رابطه غیر ممکنه وهرگز برقرار نمیشه _با طنزبه خبر نگار گفت بله هر وقت یه سیاه پوست ریس جمهور آمریکا شد و واتیکان یک پاپ را از آمریکای لاتین انتخاب کنه ما می توانیم رابطه سیاسی داشته باشیم!

مثل اینکه روزگار شوخ طبع تر از فیدل کاسترو ست