تلفن : 37773312-031  ایمیل : info@loghmanhakim.com

98 majazi

تفاوت سکه و ایده در این است که اگر من یک سکه و شما نیز یک سکه داشته باشید و سکه هایمان را با هم جابجا کنیم، باز هر کدام از ما یک سکه خواهیم داشت.
اما اگر شما یک ایده و من یک ایده داشته باشم و آنها را با هم مبادله کنیم، هر کدام دارای دو ایده خواهیم بود.

جهان و محیط اطرافمان مدام در حال تغییر است.

پس بهتر است که ما بیشتر از توجه به سكه های دیگران، به ایده ها و افكارشان توجه كنم .‎