تلفن : 37773312-031  ایمیل : info@loghmanhakim.com

98 majazi

بسیاری از مردم به اشتباه تصور میکنند که انسانهای عصبانی شجاع و راحت و دارای قدرت هستند در صورتیکه فرد عصبانی از نظر علمی دارای دو مشخصه اصلی و اساسی است 1-ترس 2-درد.
بدین معنی که فرد عصبانی بسیار ترسو بوده و ترس خود را در پشت عصبانیت پنهان میکند و در واقع عصبانیت او نشان دهنده اینست که درد میبرد و رنج میکشد
عصبانیت یک خصلت نیست.مجبور نیستید چیزی را که هیچ فایده ای به حال یک انسان شاد و سازنده ندارد در وجود خودتان حفظ کنید.این یک نقطه ضعف است،نوعی آنفلونزای روانی است که همانند هر بیماری جسمی قابلیت و توانایی های شما را نابود میکند.پس باید یاد بگیرید برای اعمال و عقاید دیگران آن چنان قدرتی قائل نشوید که بتوانند شما را پریشان و آشفته سازند.زمانی که خویشتن را ارزشمند بدانید و اجازه ندهید دیگران اختیار شما را در دست گیرند آن زمان دیگر خود را با عصبانیت در لحظات حال آزار نخواهید داد و با آن و داغ خواهید کرد.