تلفن : 37773312-031  ایمیل : info@loghmanhakim.com

98 majazi

حرص نمي خورد

همه چيز را کافي مي داند

حسد نمي ورزد

و خود را لايق مي داند.