تلفن : 37773312-031  ایمیل : info@loghmanhakim.com

98 majazi

نتیجه تصویری برای تعدادی موش رو دانشمندان داخل يك استخر آب انداختند.

تعدادی موش رو دانشمندانداخل يك استخر آب انداختند.
تمامی موشها فقط ١٧ دقيقه توانستند زنده بمانند و در نهايت خفه شدند!!!
دوباره دانشمندان با اينكه می‌دانستند موش بيش از ١٧ دقيقه زنده نمی‌مانند تعداد ديگری موش رو به داخل همان استخر انداختند و با علم ١٧ دقيقه تا مرگ موشها، تمامی موشها رو قبل از ١٧ دقيقه از آب جمع كردند و تمامی آنها زنده ماندند!!!!
موشها پس از مدتی تنفس و استراحت دوباره به آب انداخته شدند!!!!!
حدس می‌زنيد اين بار چند دقيقه زنده ماندند؟؟؟؟؟؟؟؟
٢٦ ساعت طول كشيد تا آنها مردند.
آنها به اين اميد كه دوباره دستی خواهد آمد و نجات پيدا می‌كنند، ٢٦ ساعت تمام طاقت اوردند!!!!!!
اميد بهترين و بالاترين قوه محرك زندگی است!!!!
تمامی عاشقان كه به هم نرسيدن
تمامی مغازه داران و كاسبانی كه ورشكست شدند
تمامی مريضانی كه شفا پيدا نكردند
تمامی تلاشهايی كه به ثمر ننشست
همه و همه از فقدان اميد بوده است!!!!!!!
هميشه به فردای بهتر اميدوار باش
هميشه به رحمت خداوند اميدوار باش!!
زندگیاتان سراسر امید
طرز ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺲ، ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﻪ...!
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺷﯿﮏ، نمی‌ﭘﻮﺷﻪ...
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ، ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ نمی‌کنه...
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ، ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻤﯿﺪﻩ...
یکی دیگه، به خودش نمیرسه...
ﯾﮑﯽ مدام ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻩ...
ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ، ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺵ عکس ﯾﺎﺩﮔﺎﺭﯼ نمی‌گیرﻩ...!
یکی محبت نمی کنه...!
یکی دیگه، محبت نمی‌پذيره...!
و.....
اینگونه است که ﺍﮐﺜﺮ ﺁﺩﻣﻬﺎ در ٣٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ و ﺩﺭ ٨٠ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺩﻓﻦ می‌شوند...!