تغذیه کننده‌ها

 

98-99 - جشنواره غذای سنتی

 

 

تعداد تصاویر: 29
بازدید های مجموعه: 46x
98-99 - تکلیف شاد و مصور

 

 

تعداد تصاویر: 3
بازدید های مجموعه: 29x
98-99 - اردو کویر

 

 

تعداد تصاویر: 48
بازدید های مجموعه: 39x
98-99 - اردوی کهکشان عجائب

 

 

تعداد تصاویر: 24
بازدید های مجموعه: 43x
98-99 - کار با سفال

 

 

تعداد تصاویر: 11
بازدید های مجموعه: 38x
98-99 - آشنایی با مهارت نجاری

 

 

تعداد تصاویر: 21
بازدید های مجموعه: 39x
98-99 - شاهنامه خوانی

 

 

تعداد تصاویر: 8
بازدید های مجموعه: 36x
98-99 - سوم - زنگ هنر

 

 

تعداد تصاویر: 8
بازدید های مجموعه: 26x
98-99 - دوم - زنگ هنر

 

 

تعداد تصاویر: 8
بازدید های مجموعه: 35x
98-99 - اول - زنگ هنر

 

 

تعداد تصاویر: 14
بازدید های مجموعه: 36x
98-99 - تصویر سازی با سنگ

 

 

تعداد تصاویر: 6
بازدید های مجموعه: 39x
98-99 - نوگلان و کنفرانس اعضای بدن

 

 

تعداد تصاویر: 6
بازدید های مجموعه: 46x
98-99 - همدردی با سانحه هواپیما

 

 

تعداد تصاویر: 6
بازدید های مجموعه: 43x
98-99 - برف بازی

 

 

تعداد تصاویر: 3
بازدید های مجموعه: 34x
98-99 - کلاس اول - آموزش نشانه پ

 

 

تعداد تصاویر: 12
بازدید های مجموعه: 38x
98-99 - آموزش وضو در مسجد

 

 

تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 41x
98-99 - زنگ سیب

 

 

تعداد تصاویر: 4
بازدید های مجموعه: 30x
98-99 - زنگ هنر

 

 

تعداد تصاویر: 31
بازدید های مجموعه: 42x
98-99 - سوم - علوم تغییر مواد

 

 

تعداد تصاویر: 6
بازدید های مجموعه: 40x
98-99 - داستان بلدرچین و برزگر

 

 

تعداد تصاویر: 4
بازدید های مجموعه: 32x
98-99 - سایه ها

 

 

تعداد تصاویر: 6
بازدید های مجموعه: 34x
98-99 - نوگلان و کاشت لوبیا

 

 

تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 34x
98-99 - نظافت گروهی مدرسه

 

 

تعداد تصاویر: 19
بازدید های مجموعه: 39x
98-99 - دست ورزی

 

 

تعداد تصاویر: 9
بازدید های مجموعه: 45x
98-99 - کلاس اول - آموزش نشانه اُ

 

 

تعداد تصاویر: 13
بازدید های مجموعه: 40x
98-99 - کلاس اول - آموزش نشانه ک

 

 

تعداد تصاویر: 17
بازدید های مجموعه: 34x
98-99 - کلاس اول - جشن عدد 10

 

 

تعداد تصاویر: 6
بازدید های مجموعه: 34x
98-99 - زنگ سیب

 

 

تعداد تصاویر: 14
بازدید های مجموعه: 38x
98-99 - کلاس اول - تدریس حرف ی

 

 

تعداد تصاویر: 13
بازدید های مجموعه: 38x
98-99 - اول-تدریس حرف ش

 

 

تعداد تصاویر: 13
بازدید های مجموعه: 37x
98-99 - سوم - چرتکه

 

 

تعداد تصاویر: 2
بازدید های مجموعه: 30x
98-99 - کلاس سوم - آموزش نقاشی

 

 

تعداد تصاویر: 9
بازدید های مجموعه: 42x
98-99 - کلاس سوم - آموزش خوراکیها

 

 

تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 33x
98-99 - کلاس سوم - جشن 1000

 

 

تعداد تصاویر: 2
بازدید های مجموعه: 28x
98-99 - کلاس سوم - جشن 100

 

 

تعداد تصاویر: 15
بازدید های مجموعه: 39x
98-99 - کلاس اول - زنگ نقاشی

 

 

تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 38x
98-99 - کلاس اول - جلسه دیدار با اولیا

 

 

تعداد تصاویر: 3
بازدید های مجموعه: 29x
98-99 - جشن یلدا

 

 

تعداد تصاویر: 42
بازدید های مجموعه: 41x
98-99 - وارنیش فلوراید

 

 

تعداد تصاویر: 13
بازدید های مجموعه: 40x
98-99 - تدریس حرف ز

 

 

تعداد تصاویر: 9
بازدید های مجموعه: 37x
98-99 - جلسه انجمن اولیا

 

 

تعداد تصاویر: 3
بازدید های مجموعه: 31x
98-99 - دست ورزی - سفال

 

 

تعداد تصاویر: 19
بازدید های مجموعه: 33x
98-99 - حیاط پویا

 

 

تعداد تصاویر: 11
بازدید های مجموعه: 32x
98-99 - نمایشگاه دست سازه ها

 

 

تعداد تصاویر: 18
بازدید های مجموعه: 39x
98-99 - تدریس حرف ای

 

 

تعداد تصاویر: 15
بازدید های مجموعه: 44x
98-99 - تدریس حرف ر

 

 

تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 48x
98-99 - تدریس حرف م

 

 

تعداد تصاویر: 14
بازدید های مجموعه: 41x
98-99 - نمایشگاه نقاشی

 

 

تعداد تصاویر: 3
بازدید های مجموعه: 40x
98-99 - جشن روز دانش آموز

 

 

تعداد تصاویر: 23
بازدید های مجموعه: 34x
98-99 - جشن صدای اَ - اَنار

 

 

تعداد تصاویر: 7
بازدید های مجموعه: 41x
98-99 - جشن صدای آ

 

 

تعداد تصاویر: 25
بازدید های مجموعه: 46x
98-99 - هفته تربیت بدنی

 

 

تعداد تصاویر: 28
بازدید های مجموعه: 55x
98-99 - مراسم اربعین

 

 

تعداد تصاویر: 33
بازدید های مجموعه: 42x
98-99 - انتخابات انجمن اولیا

 

 

تعداد تصاویر: 6
بازدید های مجموعه: 42x
98-99 - کلاس سفال و خلاقیت

 

 

تعداد تصاویر: 10
بازدید های مجموعه: 39x
98-99 - روز کودک

 

 

تعداد تصاویر: 13
بازدید های مجموعه: 41x
98-99 - روز جهانی تخم مرغ

 

 

تعداد تصاویر: 15
بازدید های مجموعه: 38x
98-99 - پیش دبستان - شناخت حواس پنج گانه

 

 

تعداد تصاویر: 8
بازدید های مجموعه: 46x
98-99 - پیش دبستان - کاردستی تخم مرغ

 

 

تعداد تصاویر: 7
بازدید های مجموعه: 47x
98-99 - کلاس دوم - گردش در حیاط

 

 

تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 31x
98-99 - گردش علمی

 

 

تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 46x
98-99 - کارگاه سفال

 

 

تعداد تصاویر: 4
بازدید های مجموعه: 36x
98-99 - سفره محبت

 

 

تعداد تصاویر: 4
بازدید های مجموعه: 36x
98-99 - روان خوانی

 

 

تعداد تصاویر: 3
بازدید های مجموعه: 35x
98-99 - شروع سال تحصیلی

 

 

تعداد تصاویر: 38
بازدید های مجموعه: 34x
98-99 - روز شکوفه ها

 

 

تعداد تصاویر: 41
بازدید های مجموعه: 32x
 
Powered by Phoca Gallery