تغذیه کننده‌ها

 

97-98 - آزمون نوبت دوم
تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 65x
97-98 - نوگلان و آموزش گیاهان
تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 55x
97-98 - بازیهای سنتی
تعداد تصاویر: 4
بازدید های مجموعه: 49x
97-98 - جشن روز معلم
تعداد تصاویر: 10
بازدید های مجموعه: 67x
97-98 - اردوی فرهنگی
تعداد تصاویر: 13
بازدید های مجموعه: 57x
97-98 - سفالگری
تعداد تصاویر: 14
بازدید های مجموعه: 59x
97-98 - پیش دبستان - باغبانی
تعداد تصاویر: 4
بازدید های مجموعه: 48x
97-98 - جلسه دیدار با اولیا
تعداد تصاویر: 3
بازدید های مجموعه: 56x
97-98 - کاردستی شیر
تعداد تصاویر: 2
بازدید های مجموعه: 52x
97-98 - زنگ مهارت آموزی
تعداد تصاویر: 13
بازدید های مجموعه: 62x
97-98 - ساخت وسایل کمک آموزشی ریاضی
تعداد تصاویر: 3
بازدید های مجموعه: 50x
97-98 - آزمون دوره ای فروردین
تعداد تصاویر: 3
بازدید های مجموعه: 49x
97-98 - تولد طاها کریمی
تعداد تصاویر: 7
بازدید های مجموعه: 64x
97-98 - جشن اسم سبحان
تعداد تصاویر: 3
بازدید های مجموعه: 42x
97-98 - جشن نوروز
تعداد تصاویر: 20
بازدید های مجموعه: 58x
97-98 - معاینات اسکلتی
تعداد تصاویر: 14
بازدید های مجموعه: 65x
97-98 - حیاط پویا
تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 58x
97-98 - سفالگری
تعداد تصاویر: 8
بازدید های مجموعه: 58x
97-98 - زنگ سیب
تعداد تصاویر: 3
بازدید های مجموعه: 53x
97-98 - نوگلان - کاردستی روز درختکاری
تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 54x
97-98 - روز درختکاری
تعداد تصاویر: 9
بازدید های مجموعه: 40x
97-98 - اردو باغ پروانه ها
تعداد تصاویر: 55
بازدید های مجموعه: 56x
97-98 - کارگاه خلاقیت
تعداد تصاویر: 7
بازدید های مجموعه: 58x
97-98 - زنگ سیب
تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 62x
97-98 - نقاشی خلاق
تعداد تصاویر: 18
بازدید های مجموعه: 67x
97-98 - آموزش حرف ((ه))
تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 56x
97-98 - مقاله در مورد بزرگان تاریخ ایران
تعداد تصاویر: 4
بازدید های مجموعه: 46x
97-98 - ساخت حسگر صدا
تعداد تصاویر: 7
بازدید های مجموعه: 67x
97-98 - جشن دهه فجر
تعداد تصاویر: 11
بازدید های مجموعه: 61x
97-98 - پیش دبستان - آموزش دومینو
تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 57x
97-98 - کلاسهای مهارت آموزی
تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 67x
97-98 - تدریس حرف ق
تعداد تصاویر: 3
بازدید های مجموعه: 48x
97-98 - تدریس حرف ف
تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 53x
97-98 - تدریس حرف خ
تعداد تصاویر: 7
بازدید های مجموعه: 64x
97-98 - انواع پوشش ها
تعداد تصاویر: 3
بازدید های مجموعه: 50x
97-98 - کاردستی
تعداد تصاویر: 9
بازدید های مجموعه: 61x
97-98 - آشنایی با مشاغل
تعداد تصاویر: 41
بازدید های مجموعه: 69x
97-98 - پیش دبستان و عبادت
تعداد تصاویر: 2
بازدید های مجموعه: 47x
97-98 - پ مثل پدر
تعداد تصاویر: 7
بازدید های مجموعه: 52x
97-98 - آموزش دسته بندی
تعداد تصاویر: 8
بازدید های مجموعه: 65x
97-98 - مهارت خوشنویسی
تعداد تصاویر: 2
بازدید های مجموعه: 57x
97-98 - روز پرستار
تعداد تصاویر: 20
بازدید های مجموعه: 68x
97-98 - روز مهربانی
تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 63x
97-98 - مهارت کار با سفال
تعداد تصاویر: 7
بازدید های مجموعه: 50x
97-98 - مهارت کار با چرتکه
تعداد تصاویر: 3
بازدید های مجموعه: 46x
97-98 - تولد فرشاد مولودیان
تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 56x
97-98 - آزمون گروهی کلاس سوم
تعداد تصاویر: 2
بازدید های مجموعه: 53x
97-98 - آزمون گروهی کلاس دوم
تعداد تصاویر: 4
بازدید های مجموعه: 49x
97-98 - آزمون گروهی کلاس اول
تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 61x
97-98 - آزمون گروهی پیش دبستان
تعداد تصاویر: 2
بازدید های مجموعه: 48x
97-98 - نمایش بی کلام
تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 54x
97-98 - آشنایی با پرندگان
تعداد تصاویر: 8
بازدید های مجموعه: 55x
97-98 - ماشین بادکنکی
تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 53x
97-98 - زنگ سیب
تعداد تصاویر: 13
بازدید های مجموعه: 49x
97-98 - جلسه دیدار با اولیا
تعداد تصاویر: 8
بازدید های مجموعه: 59x
97-98 - کلاس سفالگری
تعداد تصاویر: 12
بازدید های مجموعه: 60x
97-98 - آموزش چرتکه
تعداد تصاویر: 2
بازدید های مجموعه: 49x
97-98 - جشن یلدا
تعداد تصاویر: 51
بازدید های مجموعه: 96x
97-98 - جلسه دیدار با اولیا
تعداد تصاویر: 3
بازدید های مجموعه: 44x
97-98 - نوگلان و مهارت فوت کردن
تعداد تصاویر: 6
بازدید های مجموعه: 53x
97-98 - کلاس اول - نانوایی
تعداد تصاویر: 12
بازدید های مجموعه: 56x
97-98 - طرح مدام
تعداد تصاویر: 4
بازدید های مجموعه: 54x
97-98 - کلاس اول - اقوام ایرانی
تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 49x
97-98 - کاردستی فنجان نعلبکی
تعداد تصاویر: 9
بازدید های مجموعه: 58x
97-98 - طرح مدام
تعداد تصاویر: 20
بازدید های مجموعه: 66x
97-98 - جلسه اولیا مربیان
تعداد تصاویر: 3
بازدید های مجموعه: 45x
97-98 - تولد محمد طاها
تعداد تصاویر: 20
بازدید های مجموعه: 47x
97-98 - مانور زلزله
تعداد تصاویر: 12
بازدید های مجموعه: 65x
97-98 - تولد - محمد حسین توانایی
تعداد تصاویر: 9
بازدید های مجموعه: 59x
97-98 - آموزش خط
تعداد تصاویر: 2
بازدید های مجموعه: 50x
97-98 - آموزش سفال
تعداد تصاویر: 8
بازدید های مجموعه: 56x
97-98 - فلوراید تراپی
تعداد تصاویر: 9
بازدید های مجموعه: 58x
97-98 - یک روز در کتابخانه
تعداد تصاویر: 13
بازدید های مجموعه: 57x
97-98 - پژوهشسرای فضیلی
تعداد تصاویر: 18
بازدید های مجموعه: 68x
97-98 - عضویت در کتابخانه مدرسه
تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 56x
97-98 - اردوی جام دیجیتال
تعداد تصاویر: 56
بازدید های مجموعه: 81x
97-98 - صبحانه با پدربزرگ مادربزرگ ها
تعداد تصاویر: 15
بازدید های مجموعه: 39x
97-98 - جشن روز دانش آموز
تعداد تصاویر: 110
بازدید های مجموعه: 158x
97-98 - نذری اربعین
تعداد تصاویر: 27
بازدید های مجموعه: 47x
97-98 - زنگ خلاقیت - قاب کاشی
تعداد تصاویر: 3
بازدید های مجموعه: 51x
97-98 - تولد آرمین و آرمان روضاتی
تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 45x
97-98 - غذای سالم
تعداد تصاویر: 17
بازدید های مجموعه: 55x
97-98 - جشن قرآن
تعداد تصاویر: 17
بازدید های مجموعه: 64x
97-98 - زنگ سیب
تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 55x
97-98 - کلاس خوشنویسی ویژه نوآموزان
تعداد تصاویر: 2
بازدید های مجموعه: 51x
97-98 - کلاس ویژه آموزش ریاضی خلاق و چرتکه
تعداد تصاویر: 2
بازدید های مجموعه: 42x
97-98 - کارگاه آموزش سفالگری
تعداد تصاویر: 7
بازدید های مجموعه: 60x
97-98 - روز جهانی تخم مرغ
تعداد تصاویر: 8
بازدید های مجموعه: 54x
97-98 - روز جهانی کودک
تعداد تصاویر: 16
بازدید های مجموعه: 53x
97-98 - هفته نیروی انتظامی
تعداد تصاویر: 5
بازدید های مجموعه: 59x
97-98 - مراسم آغاز سال تحصیلی
تعداد تصاویر: 42
بازدید های مجموعه: 70x
97-98 - جشن شکوفه ها
تعداد تصاویر: 19
بازدید های مجموعه: 56x
97-98 - افتتاح رسمی دبستان
تعداد تصاویر: 17
بازدید های مجموعه: 77x
97-98 - محیط مدرسه
تعداد تصاویر: 11
بازدید های مجموعه: 88x
 
Powered by Phoca Gallery